Verkeerspunten in de buurt

Al meer dan 40 jaar ijveren bewoners voor een veilige straat

1982. Oversteekplaats voor schoolgaande kinderen Galileiplantsoen ter hoogte van Radioweg. Bron Beeldbank Gemeente Amsterdam.

Onze straat is overbelast: de geluidsnorm wordt overschreden, het is onbedoeld een route voor vrachtverkeer waardoor we zien dat snorfietsers veel meer dan elders ongewenst het fietspad kiezen, hoofdnet auto krijgt onterecht voorrang boven het kruisende Plusnet fiets. Er is een voor Amsterdam uitzonderlijk hoge verkeersintensiteit dwars door een kinderrijke woonwijk met een vijftal scholen aan één zijde en een grote speeltuin aan de andere. 

Hieronder een overzicht van alle verkeerspunten in onze buurt die verbetering vragen. Mochten er aanvullingen zijn dan horen we dat graag per mail.

De kruising Archimesweg-Molukkenstraat-Copernicusstraat waarbij fietsverkeer in de haaksebocht schuin oversteekt vanuit Archimedesweg en vise versa. Dit fietsverkeer wordt niet goed gezien door automobilisten. Automobilisten vanuit Molukkenstraat gaan hier door hun hoge snelheid nog regelmatig uit de bocht.

Een zebrapad ter hoogte van Archimedesweg 16 direct na haakse bocht, wat het onoverzichtelijk maakt. Onder meer voor schoolkinderen van en naar basisschool Frankendaelschool. Ten zuiden hiervan wordt de aanhoudende bus bij de halte ingehaald door automobilisten die overstekende voetgangers op het zebrapad niet kunnen zien. Een dergelijke actie heeft in de nabijgelegen Molukkenstraat in 2017 tot overlijden van een fietser geleid. Zwaar verkeer veroorzaakt trillingen in de woningen van de Archimedesweg.
Een zebrapad ten noorden van de kruising Galileiplantsoen- Archimedesweg voor basisschoolkinderen van Frankendael school 5e Monterssorischool en WSV.  Op het langgerekte rechte traject wordt vaak te hard gereden. Vanwege het aangelegde verkeersplateau (zie hieronder) is dit zebrapad geschrapt.
Een tweede zebrapad ten zuiden van de kruising Galileiplantsoen- Archimedesweg voor basisschoolkinderen van Frankendael school 5e Monterssorischool en WSV.    Op het langgerekte rechte traject wordt vaak te hard gereden.Inmiddels is hier in 2023 na overleg met de gemeente een verkeersplateau aangelegd, waardoor er veiliger overgestoken kan worden (onderstaande afbeelding)

 

Haakse bocht overgang Archimedesweg-Galileiplantsoen waar scooters/brommers meer dan eens per week onderuit gaan met de huidige maximum snelheid (ondanks waarschuwingsbord). De helft van de scooter- en brommerrijders neemt dan ook het fietspad op het traject.
In deze haakse bocht overgang voor fietsers van en naar basisscholen/ sportfaciliteiten rondom Jaap Eden Baan. Fietsers worden niet gezien door gemotoriseerd verkeer. Markering onduidelijk voor fietsers.
een fietsersoversteekplaats bij kruising Galileiplantsoen/ Amperestraat die ook vaak niet gezien wordt door gemotoriseerd verkeer, ondanks waarschuwingsbord. De container aan de overkant belemmert het zicht van afslaand verkeer.
Zebrapad bij noordelijke Kruising Galileïplantsoen/ Radioweg waar hard gereden wordt overstekende kinderen basisscholen en fietsers vanuit sportfaciliteiten rondom Jaap Eden baan. Door ongelukkige plaatsing van het bushokje heeft het verkeer slecht zicht op voetgangers die het fietspad naderen (overzijde van de FEBO); de aanhoudende bus, zichtbaar op de foto, wordt vaak ingehaald over de ononderbroken streep door automobilisten die geen zicht hebben op achterliggende overstekende fietsers en voetgangers. Dit heeft hier eerder tot aanrijden van fietsers geleid hier , en een dergelijke actie heeft in de nabijgelegen Molukkenstraat in 2017 tot overlijden van een fietser geleid. Saillant: De route Radioweg-Galileiplantsoen richting 5 MW school is onderdeel van plusnet fiets. Het plusnet is gericht op het bieden van (doorstroom)kwaliteit voor grote verkeersstromen met de hoogste prioriteit als er afwegingen gemaakt moeten worden tussen netwerken. De oversteek richting zuiden heeft een verkeerslicht voor fietsers, de oversteek richting noorden echter niet, terwijl gezien plusnet fiets boven hoofdnet auto (Wethouder Frankeweg-Galileiplantsoen-Archimedesweg) hier prioriteit gegeven zou moeten worden aan de fietsers. Inmiddels is hier in 2023 na overleg met de gemeente een verkeersplateau aangelegd, waardoor er veiliger overgestoken kan worden (onderstaande afbeelding)
Zebrapad met verkeerslicht bij zuidelijke Kruising Galileïplantsoen/ Radioweg waar hard gereden wordt overstekende kinderen basisscholen en speelplein Mariotteplein en fietsers naar sportfaciliteiten rondom Jaap Eden baan. Door gemotoriseerd verkeer (ook veel zwaar verkeer als vrachtwagens en traktoren) wordt hier vaak door rood gereden. De groentijd van het verkeerslicht is bijzonder kort; voor ouderen en voor de vele schoolklassen die hier over moeten steken is het onmogelijk om in één keer over te steken.
Oversteekplaats fietsers ter hoogte van Kruising Galileiplantsoen- Buys Ballotstraat. Wordt niet gezien door gemotoriseerd verkeer. Op achtergrond auto die tussen de verkeersdrempels inrijdt om vaart te houden.
Nogmaals fietsoversteek ter hoogte van Buys Ballotstraat. Het (te) snel rijdend verkeer op dit langgerekte stuk ziet de overstekende fietsers niet en bovendien hindert de afvalcontainer het zicht vanuit Buys Ballotstraat.
Zebrapad bij noordelijke kruising Galileïplantsoen – Linnaeusparkweg. Basisschoolkinderen, en kinderen van en naar speelplein Mariotteplein. Tevens op kruising zelf veel fietsverkeer scholen/ sportfaciliteiten/ winkelscentrum Christiaan Huygensplein. Hier rijden auto’s vaak te hard om op tijd te stoppen. Pakketbezorgbusjes nemen hier vaak de stoep om niet op de straat te hoeven stoppen. Insteek is dat dit zebrapad geschrapt gaat worden als er een verkeersplateau wordt aangelegd ten zuiden van deze kruising (zie hieronder)
Foto 2 : Zebrapad en fietsoversteek bij noordelijke kruising Galileiplantsoen- Linnaeusparkweg.  Op het langgerekte rechte traject wordt vaak te hard gereden.
Zebrapad bij zuidelijke kruising Galileïplantsoen – Linnaeusparkweg. Basisschoolkinderen, en kinderen van en naar speelplein Mariotteplein. Tevens op kruising zelf veel fietsverkeer scholen/ sportfaciliteiten/ winkelscentrum Christiaan Huygensplein. Hier rijden auto s vaak te hard om op tijd te stoppen. Zwaar verkeer veroorzaakt trillingen in de woningen van de Wethouder Frankeweg. In overleg met de gemeente wordt een verkeersplateau naar verwachting eind 2024 gemaakt.
Zebrapad en fietsoversteekplaats bij kruising Wethouder Frankeweg- Linnaeushof. Schoolkinderen Lidwina school, en kinderen van en naar speelplein Mariotteplein en speelplein Fraunhoferstraat. Hier rijden auto s vaak te hard om op tijd te stoppen. in overleg met de gemeente zal deze oversteekplaats overzichtelijker gemaakt worden. Een verkeersplateau hier is niet haalbaar hier.

Aanvullende punten:

  • veel schade aan geschampte geparkeerde auto s