Aanmelden Bewonersvereniging

Met veel leden staan we sterker, bijvoorbeeld in het gesprek met de gemeente. Het maakt  niet uit of u huurt of een koopwoning heeft. Ook  zijn er geen verplichtingen of kosten  verbonden aan het lidmaatschap. De leden  worden op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en kunnen meningen en ideeën inbrengen. Af en toe zullen de leden ook vragen voorgelegd worden. Zo kunnen alle leden invloed hebben op verbetering van onder meer de verkeersveiligheid en het milieu in de straat.

Om lid te worden, email het ingevulde en gescande onderstaande formulier naar : verkeergalilei@gmail.com


Dhr. / Mw. ………………………………………………….

Adres …………………………………………………………

Telefoonnummer (optioneel) ………………….

Email (zo mogelijk) ………………………………….

Meldt zich bij deze aan als lid van de Bewonersvereniging Wethouder Frankeweg- Galileïplantsoen- Archimedesweg, KvK 80817998