Resultaten enquête Augustus 2020 onder de bewoners

De totale response was 82 (32%).

Resultaat van de vraag : Wat zou u willen veranderen aan de buurt?

 1. Geluidshinder (81%)
 2. Verkeersveiligheid (76%)
 3. Luchtkwaliteit (74%)
 4. Doorstromingen en bereikbaarheid (16%)
 5. Parkeerplaatsen (7%)

Resultaat van de vraag : Welke veranderingen vindt u positief?

 1. 30 km per uur als maximale snelheid (89%)
 2. Weren van zwaar vrachtverkeer (84%)
 3. Fietsstraat (65%)
 4. Snelheid remmende maatregelen (63%)
 5. Bevorderen van bestemmingsverkeer (39%)
 6. Handhaving (31%)
 7. Wegverbreding (4%)